נעם נעמן

התכשיטים של נעם מחוספסים ברובם הגדול. כמו כן בחלקם אינם סימטריים לחלוטין. דבר זה נובע מאישיותו הבוטה של נעם, הנוטה להביע בקול רם את דעתו ללא נסיון לעידון. הקהל נחלק לשניים...

@ 2020 Golden Ratio Jewelry

etsy Golden Ratio